Đại Tạng Việt Nam - Dịch Kinh Phật Giáo 

Vietnamese Tripitaka - Buddhist Sutra Translation

TUỆ QUANG WISDOM LIGHT FOUNDATION INC.

 

ENGLISH

Dai Tang

Kinh Phiên Âm

Kinh Dich

Download

Other Websites

Donations

Liên Lạc

 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phật Giáo được truyền bá tại Việt Nam hơn 2000 năm qua. Kinh sách Đại Thừa thường được trích ra từ Hán Tạng và cho đến ngày nay chúng ta chưa có một Đại Tạng Việt Nam (Việt Tạng) hoàn toàn đầy đủ. V́ chữ Hán rất ít người biết mà số lượng kinh điển chưa được dịch c̣n quá nhiều. Đây là vấn đề làm Tuệ Quang Wisdom Light Foundation chúng tôi lưu tâm trong nhiều năm qua. Gần đây, chúng tôi nhờ cơ duyên có được các bản chính văn trong Hán Tạng của Chinese Buddhist Electronic Text Association (CBETA) liền phát tâm phiên âm và dịch các kinh điển này ra tiếng Việt. 

Chương tŕnh thành lập Đại Tạng Việt Nam của chúng tôi được chia ra năm giai đoạn:

1.      Nghiên cứu cách phiên âm Hán Tạng bằng máy vi tính,

2.      Phiên âm Hán tạng,

3.      Dịch nghĩa tiếng Việt bằng máy vi tính,

4.      Hiệu đính và ấn chứng bởi Chư Tôn Đức, và

5.      Ấn tống và phát hành bản điện tử.

Kinh điển CBETA dựa trên Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng (Taisho Tripitaka) gồm khoảng 2372 bộ kinh, luật và luận chia ra thành 56 tập (volumes 1-55 và 85). V́ số lượng kinh điển quá lớn nên chúng tôi đă tốn nhiều công sức để nghiên cứu cách dịch kinh bằng máy vi tính.  Xin xem Hiện Trạng Đại Tạng Kinh ,  Dịch Đại Tạng Kinh bằng Máy Vi Tính  và  Mục Lục CBETA Hán Tạng để biết thêm chi tiết.  Qua  trang Web này, chúng tôi sẽ cung cấp các bản kinh, luật và luận nguyên văn chữ Hán và phiên âm tiếng Việt cũng như các bản dịch tiếng Việt của các Chư Tôn Đức và các bậc thức giả. Các phiên bàn được hoàn thành dưới dạng Unicode và có thể dùng với Microsoft Word. Xin mang về các nhu liệu (font chữ Hán, WinZip) nếu chưa có.  Xin xem các bản Phiên âm Đại Tạng Kinh. Chúng tôi đă dùng Tự Điển Hán-Việt Thiều Chửu và các tự điển Phật học khác để phiên âm bằng máy vi tính. Chúng tôi cũng đă hoàn thành Từ Điển Phật Học Tuệ Quang gồm hơn 40 ngàn mục từ.

Đến nay chúng tôi đă hoàn thành việc phiên âm và lược dịch (Giai Đoạn 3 của Chương Tŕnh) các bộ kinh trong Hán tạng (hơn 70 triệu chữ trong 9035 phiên bản).  Tất cả 2372 bộ Kinh trong Hán Tạng được phiên âm và lược dịch bằng máy vi tính trong ṿng 28 giờ. Xin mời xem các bản lươc dịch các Kinh A-Di-Đà, Dược-Sư và Kim Cương dưới đây. Các bô kinh ngắn này chỉ cần dưới 10 giây đồng hồ. Các bộ kinh lớn như Hoa Nghiêm (80 quyển) dịch trong 11 phút, bộ Đại Trí Độ Luận 17 phút, và bộ Đại Bát Nhă (600 quyển) 50 phút. Chúng tôi đang cố gắng sửa chữa và bổ túc các phiên bản với những danh từ Phật Học và Hán-Việt hiện đại.

Chư Tôn Đức và các dịch giả tại các Phật Học Viện ở Việt Nam đă bắt đầu chương tŕnh Hiệu đính và Duyệt xét các phiên bản (Giai Đoạn 4 của Chương Tŕnh). Chương tŕnh hiệu đính sẽ kéo dài trong ṿng 10 năm tới, và chỉ cần một ngân khoản tương đối khiêm tốn để bảo trợ cho khoảng 50 vị Tăng Ni và dịch giả ở Việt Nam cũng như hải ngoại.

Với lập tŕnh phiên dịch bằng máy vi tính của chúng tôi, thời gian để dịch toàn bộ Đại Tạng được rút ngắn từ nhiều thế kỷ c̣n một vài thập niên mà thội! Nhóm Tuệ Quang chúng tôi hy vọng công việc thành lập một Đại Tạng Việt Nam được hoàn thành trong một tương lai gần đây. Sau khi hoàn thành, chúng tôi hy vọng Việt Tạng sẽ được truyền bá miễn phí và rộng răi qua các phương tiện truyền thông hiện đại như Internet và CD/DVD. 

Các công tŕnh của chúng tôi chỉ là những đóng góp nhỏ sơ khởi trong công việc hoàn thành Việt Tạng. Xin mời xem t́nh trạng hiện nay của Việt Tạng (Hiện Trạng Đại Tạng Kinh )Chúng tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn, giúp đở, hợp tác cũng như ư kiến của các Chư Tôn Đức, các bậc thức giả và các Phật Tử gần xa để công việc sớm thành tựu.

TUỆ QUANG WISDOM LIGHT FOUNDATION

Các Tập Kinh đang được hiệu đính:

Tập

Bộ

Kinh Số

Hiệu Đính

8

Bát Nhă

0221-0261

Chùa Châu Lâm, Huế

9

Pháp Hoa

0262-0278

Chùa Châu Lâm, Huế

10

Hoa Nghiêm

0279-0309

Nguyên Hồng

11

Bảo Tích

0310-0320

Trung Tâm Liểu Quán, Huế

12

Bảo Tích

0321-0396

Trung Tâm Liểu Quán, Huế

14

Kinh Tập

0420-0584

Trung Tâm Liễu Quán, Huế

25

Thích Kinh Luận

1505-1518

Nguyên Huệ

26

Thích Kinh Luận

1519-1544

Nguyên Huệ

27

Tỳ Đàm Bộ

1545

Nguyên Huệ

28

Tỳ Đàm Bộ

1546-1563

Nguyên Huệ

30

Du Già Bộ

1579-1584

Nguyên Hồng

31

Du Già Bộ

1585-1627

Nguyên Hồng

32

Luận Tập Bộ

1628-1692

Nguyên Hồng


Muốn tham gia vào công tác dịch kinh, mời vào Phiên Dịch Kinh Mở (Open Wiki)

và DichKinhPG Group

Subscribe to dichkinhpg

Powered by groups.yahoo.com

 

 

 Kinh, Luật & Luận đă Phiên Âm tiếng Việt của Tuệ Quang

Chúng tôi đă hoàn thành việc phiên âm và lược dịch các kinh điển trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

và Đại Tạng Chữ Vạn. Tất cả có hơn 10000 bản phiên âm và có thể tải về dưới đây.    

Phiên Âm Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu (download)

Mục Lục Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu

Phiên Âm Đại Tạng Kinh Chữ Vạn (download)

Mục Lục Đại Tạng Chữ Vạn

 

Hiện Trạng Đại Tạng Kinh

Lễ Ra Mắt Từ Điển Phật Học Tuệ Quang (7-2015) 

Cái Chết Của Mekong, Ḍng Sông Phật Giáo (5-2015)

Chương Tŕnh Thành Lập Đại Tạng Kinh Việt Nam

Dịch Đại Tạng Kinh bằng Máy Vi Tính

Họp Báo ngày 18.7.2006 tại Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Từ Một Giấc Mơ  (Văn Hóa Phật Giáo)

Chương Tŕnh Trồng Cây Moringa & Jatropha

Quan Điểm về Hâm Nóng Toàn Cầu

Chương Tŕnh Dịch Hán Tạng sang Tiếng Anh

Đại Lễ LHQ VESAK 2008

 

 

Kinh, Luật & Luận đă Dịch tiếng Việt của Tuệ Quang

Xem các Kinh, Luật, Luận  đă được dịch ở Hiện Trạng Đại Tạng Kinh

Nghe Kinh mp3: Pháp Hoa Tam Muội  - Kim Cương Bát Nhă Giảng Nghĩa

 

Kinh Pháp Hoa Tam Muội (Nguyên Hiển dịch Việt/Anh -2010) 

Kinh Kim Cương Bát Nhă Giảng Nghĩa

Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng

Luận Nhiếp Đại Thừa (Nguyên Hồng - 6/2009)

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Trung Tâm Liễu Quán - 2008)

Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhă (Chùa Châu Lâm - 2007)

Luận Tập 25 của Nguyên Huệ đă hoàn tất

Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp

Kinh A Di Đà (Việt/Anh/Pháp)

Kinh Bát Đại Nhân Giác (Việt/Anh)

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật (Việt/Anh)

Kinh Kim Cương  (Việt/Anh/Pháp)

Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Đà-La-Ni (Việt/Anh)

Mục Lục CBETA Hán Tạng

 

 

Tài Liệu về Đại Tạng Kinh

Quá Tŕnh H́nh Thành Đại Tạng Kinh Hán Văn (HT Thích Thiện Siêu)

Lịch Sử Phiên Dịch Hán Tạng (HT Phước Sơn)

Tam Tạng Kinh Điển Trung Hoa (Liễu Pháp)

Tiểu Sử Các Cao Tăng (Tàn Mộng Tử)

CBETA and Its Digital Tripitaka (GS Christian Wittern)

Lược Sử Văn Học Sanskrit và Hán Tạng Phật Giáo (Thích Kiên Định)

Đề Nghị Một Đề Cương Biên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam (Giác Ngộ Online)

 

 

Kinh, Luật & Luận của Chư Tôn Đức

Hiện Trạng Đại Tạng Kinh

Kinh Pháp Cú (Việt-Anh-Pháp-Đức)

 

Tâm Kinh Bát Nhă. Ḥa thượng Thích Trí Thủ dịch

Kinh Đại Bát Nhă Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Đi Bo Tích (trọn bộ 9 tập). HT. Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT. Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Diu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Ḥa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh A Di Đà .Ḥa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Vô Lượng Thọ Phật . Ḥa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Ḥa thượng Thích Trí Tịnh dịch

 

Kinh Kim Cương. HT.Thích Trí Quang dịch 
Kinh Viên Giác.  HT. Thích Trí Quang dịch
Kinh Duy Ma Cật . HT. Thích Trí Quang dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Kim Quang Minh. HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Giải Thâm Mật . HT Thích Trí Quang dịch

Kinh Vu Lan . HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Giới. HT.Thich Trí Quang dịch 
Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền).  HT.Thich Trí Quang dịch 
 

 

 Nhập Hạnh Bồ Tát (Nguyên Hiển-Lê Triều Phương)

 

Nhu Liệu Cần Thiết

Xin Quư Vị mang về các nhu liệu Windows này nếu chưa có:

Font Chử Hán Arial Unicode 16 (23 MB) -- Font Chử Hán MS Song (3 MB) -- Font VNI  - Font Siddam

VietKey -- VPSKeys -- WinZip --Winrar

Vietnamese-English-French Online Dictionaries

 

Trang Nhà Phật Giáo

Phật Giáo Ngày Nay -- BuddhaSasana --Thư Viện Hoa Sen -- Quảng Đức -- Phật Việt

TT Lieu Quán -- BuddhaNet -- Giao Điểm  - Phật Tử Việt Nam - Hoa Linh Thoại

 

 Cúng Dường - Donations

Thư Kêu Gọi Bảo Trợ Dịch Kinh

Quư Vị có thể cúng dường bằng chi phiếu (check hoặc money order) hoặc thẻ tín dụng (credit card).

Xin gởi chi phiếu về: Tuệ Quang Foundation, 206 Black Eagle Ave, Henderson, NV 89002,USA

Quư Vị có thể dùng Paypal của eBay để cúng dường bằng credit card (Visa, Master Card, American Express). Xin bấm chuột vào "Make a Donation" dưới đây.

You can donate by check (bank check or money order) or credit card.

Please mail your check to: Tue Quang Foundation, 206 Black Eagle Ave, Henderson, NV 89002,USA

 Please use Paypal of eBay to make a donation by credit card (Visa, Master Card, American Express). Please click your mouse on the "Make a Donation" button below.

Thank you for your donation.

 

 

Liên Lạc

Nguyên Tánh Trần tiễn Khanh
Tuệ Quang Wisdom Light Foundation
206 Black Eagle Ave
Henderson, NV 89002, USA
Email: info@daitangvietnam.com
 

 

 

Đầu TrangDonationsKinh Phiên ÂmKinh DichDownloadOther WebsitesLiên Lạc